Recenze na: C. Bouglé, Socialismes français
Název
Recenze na: C. Bouglé, Socialismes français
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1932
Původní médium
Identifikátor
1932/17
Typ
Publikováno
Česká mysl 28 (1932), č. 5, str. 316.
Popis
Přepis
+
C. Bouglé: Socialismes franfats. Paris A. Colin, 1932, — .Od utopic¬kého socialismu k hospodářské de¬mokracii jest podtitulek poslední práce…
C. Bouglé: Socialismes franfats. Paris A. Colin, 1932, — .Od utopic¬kého socialismu k hospodářské de¬mokracii jest podtitulek poslední práce Bougléovy. Bouglé podává konfrontaci francouzských sociali¬stických teorií s dnešními hospodář¬skými a politickými problémy a ukazuje jejich vliv na současné fran¬couzské sociální myšlení. Jsou to hlavně Saint-Simon Fourier a Proudhon, jejichž učení rozbírá a zjišťuje jejich „bilanci“ v dnešní si¬tuaci. Od prvního vede cesta k prů¬myslové organisaci, od druhého ke družstevnictví, od třetího k syndika- lismu. Vlastnímu výkladu jest pře¬deslána kapitola o ideovém odkazu 18. století a Velké revoluce, v němž francouzské ideje socialistické jed-nak pokračují, jednak se proti ně¬mu obracejí. Knížečka podávající velmi pěkný přehled současného francouzského sociálně politického myšlení v jeho historické perspek¬tivě. Je doplněna dobrou bibliogra¬fií příslušné literatury,


Citace
Jan Patočka. Recenze na: C. Bouglé, Socialismes français. In: Jan Patočka - repository. [cit. April 13, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/99 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/99 .
Soubory
Skeny v PDF 1932-17.pdfSkeny1932_17.jpg

Document Viewer