Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera
Citace
Jan Patočka. Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera. In: Jan Patočka - repository. [cit. January 17, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/953 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/953 .
Jazyk
en,fr,jp,es,cs
Datum vzniku
1979
Název
Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera
The Dangers of Technicization in Science according to E. Husserl and the Essence of Technology as Danger according to M. Heidegger
Les périls de l’orientation de la science vers la technique selon Husserl et l’essence de la technique en tant que péril selon Heidegger
[Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera.]
Los peligros de la tecnificación de la sciencia en Edmund Husserl y la esencia de la técnica como peligro en Martin Heidegger.
Původní médium
Identifikátor
1979/29
Typ
Text
Publikováno
Z něm. rkp. přel. I. Chvatík a I. Santar, Praha (samizdat) 1979, 15 s. Předn. [Překládáno z autorského strojopisu (první verze) přednášky proslovené na XV. světovém filosofickém kongresu ve Varně, 1973. Přednáška nebyla otištěna v kongresovém sborníku.] — 2. otisk in: Svědectví 16 (Paris 1980), seš. 62, str. 262–272. — 3. otisk in: Péče o duši III (SS-3/PD-III), Praha 2002, str. 147–160 (v. 2002/1). — Srv. druhou, doplněnou verzi Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei Edmund Husserl und das Wesen der Technik als Gefahr bei Martin Heidegger, v. 1991/3. — Dále srv. 1979/14, 1979/30 a 1988/12.
Popis
Přepis
+
Soubory