Recenze na: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart
Název
Recenze na: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1932
Původní médium
Identifikátor
1932/13
Typ
Publikováno
Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.
Popis
Přepis
+
Philosophische Forschungsberichte, Junker und Dünnhaupt-Verlag, Berlin.
Heft 6. Gunther Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart, 1930, 8°, str. 32. –…
Philosophische Forschungsberichte, Junker und Dünnhaupt-Verlag, Berlin.
Heft 6. Gunther Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart, 1930, 8°, str. 32. – Tento sešit je z nejzdařilejších. Ukazuje ve třech kapitolách (I. psychologie řeči a obnova filosofie řeči, II. nový pojem řeči, III. metafysika řeči v současném filosofickém myšlení) vývoj od Paulových Principií přes Wundtův psychologismus a Vosslerův, na Crocem orientovaný estetismus k novému pojmu řeči a linguistiky, který svítá u de Saussure a k němuž nemálo přispěly vlivy Husserlovy teorie významu (Bedeutung). Zmiňuje se o konkretních snahách jazykozpytců proniknouti na těchto základech nové problémy (Stenzel, Trubeckoj, Bally a mn. j.). Konečně se zmiňuje o obecně-filosofických inspiracích, k nimž dává v poslední době popud reflexe nad jazykem, zvl. o Cassirerově pokusu ukázati funkci symbolickou (Bedeutungsfunktion) jako základ vědomí sama, a Hönigswaldově psychologii myšlení. Vytknouti je ne vždy jasnou formu a ostré, v textu nezdůvodněné polemiky, zvl. proti škole Martyho. Známou knihu Delacroixovu uvádí sice v bibliografii, ale v textu o ni nemá zmínky.


Citace
Jan Patočka. Recenze na: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart. In: Jan Patočka - repository. [cit. April 13, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/95 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/95 .
Soubory
Skeny v PDF 1932-13.pdfSkeny1932_13.jpg

Document Viewer