Recenze na: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart
Název
Recenze na: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1932
Původní médium
Identifikátor
1932/12
Typ
Publikováno
Česká mysl 28 (1932), č. 3–4, str. 246.
Popis
Přepis
+
Heft 5: Reinhard Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, 1930, 8°, str. 58. – Autor správně podotýká, že přehled logické práce v minulé…
Heft 5: Reinhard Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart, 1930, 8°, str. 58. – Autor správně podotýká, že přehled logické práce v minulé generaci přesahuje možnosti současného referenta; výsledek může býti pouze přehled stanovisek se snahou dospět k nějaké vnitřní jednotě. Hlavní problém dnešní logiky a noetiky vidí ve vztahu logiky a psychologie, ve snaze logiky dojíti bohatšího obsahu a ve snaze, aby naopak psychologie neporušila pevnost logické formy. Tři hlavní kapitoly se obírají 1. školou marburskou a jejím dědictvím u Nikolaie Hartmanna, 2. směry, jež lze pokládat za mimokriticistické (symbolická logika, Meinong, Rickertova teorie hodnoty logické, fenomenologie a její metafysika) , 3. dějinami logiky a noetiky (Cassirer, Aster). Srozumitelnost trpí značnou abstraktností a stručností, – i podivnou terminologií, kterou autor zavádí, aniž ji obšírněji vysvětlil a zdůvodnil. Je sotva správné, počítat Schlicka. jinam než mezi positivisty. Wittgenstein není vůbec jmenován. Zajímavé jsou kritické kapitoly o symbolické logice a o fenomenologii, které autor stoji .blízko.


Citace
Jan Patočka. Recenze na: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart. In: Jan Patočka - repository. [cit. April 13, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/94 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/94 .
Soubory
Skeny v PDF 1932-12.pdfSkeny1932_12.jpg

Document Viewer