Platón a Evropa
Název
Platón a Evropa
Plato and Europe.
Platone e l’Europa.
Žmogaus situacija – Europaos situacija.
Platón y Europa
Sytuacja człowieka – sytuacja Europy
Část. překl. (6. kapitola) pod názvem Den undersökta själen. Omsorgen om sjölen hos Platon i des ontokosmologiska modalitet: Idéläran och matematiken – introduktion till problemet med den Platonska Staten.
Autor
Jan Patočka
Jazyk
en,fr,it,lt,pl,es,sv,cs
Datum vzniku
1979
Původní médium
Identifikátor
1979/14
Typ
Text
Publikováno
Ed. I. Chvatík, str. 1–276. Předn. cykl. [Přepis mgf. záznamu soukromých přednášek z roku 1973.] — 2. otisk in: Péče o duši II (SS-2/PD-II), Praha 1999, str. 149–355 (v. 1999/6). — Části z 1. a 5. přednášky (str. 8–16 a 84–108) otištěny in: Filosofický časopis 40 (1992), č. 6, str. 921–943. S něm. a angl. shrnutím. — Části diskuse k 8. a 9. přednášce (str. 168–217) otištěny in: M. Bednář, České myšlení, Praha (Filosofia) 1996. str. 357–390. — Srv. 1979/29, 1979/30, 1988/12, 1991/3.
Popis
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. Platón a Evropa. In: Jan Patočka - repository. [cit. January 21, 2022].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/939 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/939 .
Soubory