O povinnosti bránit se proti bezpráví
Citace
Jan Patočka. O povinnosti bránit se proti bezpráví. In: Jan Patočka - repository. [cit. September 18, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/914 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/914 .
Jazyk
ca,hu,de,cs
Datum vzniku
1977
Název
O povinnosti bránit se proti bezpráví
L’obligació de resistir la injustícia.
A jogtalansággal szembeni védekezés kötelességéről.
Von der Plicht, sich gegen Unrecht zu whren. Die Unterzeichner der Charta 77 wollen nicht als Dissidenten bezeichnet werden. Eine Umkehr im Bewußtsein der Menschen. Brief as Prag.
Původní médium
Identifikátor
1977/34
Typ
Text
Publikováno
Studie 9 (Roma 1977), seš. III/1977, č. 51, str. 249 n. Misc.[$ Pravděpodobně jde o zpětný překlad do češtiny z některé cizojazyčné verze původního textu Čím je a čím není Charta 77, viz 1977/7, která byla datována 21. ledna 1977.] — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 11–13. — 3. otisk in: Charta 77, 1977–1989, ed. V. Prečan, Scheinfeld / Praha / Bratislava (Středisko nezávislé literatury / ČSAV / ARCHA) 1990, str. 31–34. — Srv. 1977/7.
Popis
Přepis
+
Soubory