Praha-filosofen pa Oslo-besok
Název
Praha-filosofen pa Oslo-besok
Autor
Jan Patočka
Jazyk
nr
Datum vzniku
1979
Původní médium
Identifikátor
1979/26
Typ
Text
Publikováno
Str. 211–213. Misc. [Interview für R. Huseby aus Oktober 1969.] Til saken Plastic People of the Univerze og DG 307. Str. 214–217. (Viz 1977/6.) Hva Charta 77 er, og hva det ikke er. Str. 225–230. (Viz 1977/7.) Hvorfor man ikke vil offentliggjore Charta 77 og hvilke logiske midler som anvendes for a forvrenge og hemmeligholde det. Str. 231–235. (Viz 1977/8.) Til det tsjekkoslovakiske generalprokuraturs erklaering av 1. februar 1977. Str. 235–240. (Viz 1977/9.) Erklaering om min kontakt med den hollandske unteriksminister. Str. 241–243. (Viz 1977/10.) Hva kan vi vente oss av Charta 77? Str. 243–249. (Viz 1977/11.) Ostpolitikk – men med verdighet. Str. 250–254. (Viz 1977/33.) III. Jan Patočka in memoriam [Texty o J. Patočkovi: Jiří Boreš, Den tause begravelse, str. 257–261, Ludvík Vaculík, Talsmannens begravelse, str. 262–268, Walter Biemel, Brev fra en bortvist deltager i sörgehöytideligheten, str. 269–270, Ludwig Landgrebe, Erindringer om min venn Jan Patočka. En filosof av verdensbetydning, str. 271–294.] Bibliografi. Str. 295–300. ** "
Popis
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. Praha-filosofen pa Oslo-besok. In: Jan Patočka - repository. [cit. August 19, 2022].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/906 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/906 .
Soubory