Demokrit a Platón jako zakladatelé metafyziky
Citace
Jan Patočka. Demokrit a Platón jako zakladatelé metafyziky. In: Jan Patočka - repository. [cit. September 18, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/896 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/896 .
Jazyk
cs, fr,es
Datum vzniku
1979
Název
Demokrit a Platón jako zakladatelé metafyziky
Démocrite et Platon, fondateurs de la métaphysique.
Démocrito y Platón, fundadores de la metafísica. Z fr.
Původní médium
Identifikátor
1979/15
Typ
Text
Publikováno
Příloha II, str. 285–299. Náčrt.
Popis
Přepis
+
Soubory