Recenze na: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz
Název
Recenze na: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz
Phänomenologie und menschliche Existenz von Hans Reiner. Přel. L. Hagedorn. In: Jan Patočka. Texte – Dokumente – Bibliographie, Praha a Freiburg / München 1999, str. 420 (v. 1999/1).
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1932
Původní médium
Identifikátor
1932/7
Typ
Publikováno
Česká mysl 28 (1932), č. 1, str. 54.
Popis
Přepis
+
Hans Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz. Halle 1931, 26 str.

– Habi1itační přednáška v Halle; nechce nic jiného, než podati stručný a…
Hans Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz. Halle 1931, 26 str.

– Habi1itační přednáška v Halle; nechce nic jiného, než podati stručný a co nejširšímu publiku přístupný úvod do fenomenologie Husserlovy a Heideggrovy, který by ukázal i těm, kdo jsou filosofii vzdálenější, že zdánlivě suché abstraktní analysy sem příslušné mají úzký vztah k palčivým otázkám lidské existence. K tomu účelu vychází z těch motivů Husserlových, které zdůrazňují nutnost radikální odpovědnosti před sebou ve vědeckém myšlení (v. Philosophie als strenge Wissenschaft, počátek Formale und transzendentale Logik nebo Kartesianische Meditationen) a které vskutku zní jako
obnovený Sókratés či Descartes. Proces konstituce objektivního světa vede autora k Heideggrovi, který rozmanitost oborů lidské zkušenosti (vorhandenes, zuhandenes, wertvolles) vztahuje na původní jednotu pečujícího, starajícího se člověka. Z všeobecné metodologie, kterou byla fenomenologie Husserlova, stává se tak nauka, která učí člověka sobě samému lépe rozuměti, hermeneutika lidské existence. – Autor podchytil problém existence u obou autorů příliš všeobecně, takže čtenář má (nesprávný) dojem, že jmenovaní filosofové vůbec k otázkám konkretní existence lidské nedospívají. Zejména partie týkající se Heideggra přes to, že má cenné detaily, vzbuzuje dojem analogický tomu,
kterému dal jednou výraz prof. Rádl v Jednotě filosofické řka, že není jasno, co počít s takovou Heideggrovou filosofií.


Citace
Jan Patočka and Přeložil Hagedorn. Recenze na: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz. In: Jan Patočka - repository. [cit. February 24, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/89 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/89 .
Soubory
Skeny v PDF 1932-07.pdfSkeny1932_07.jpg

Document Viewer