La philosophie de la crise des sciences d’apres E. Husserl et sa conception d’une phénoménologie du monde de la vie
Citace
Jan Patočka. La philosophie de la crise des sciences d’apres E. Husserl et sa conception d’une phénoménologie du monde de la vie. In: Jan Patočka - repository. [cit. July 9, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/805 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/805 .
Jazyk
fr, en,cs
Datum vzniku
1972
Název
La philosophie de la crise des sciences d’apres E. Husserl et sa conception d’une phénoménologie du monde de la vie
Edmund Husserl’s Philosophy of the Crisis of the Sciences and His Conception of a Phenomenology of the Life World.
Filosofie krize věd podle E. Husserla a jeho koncepce fenomenologie světa našeho života. Z fr. orig.
Původní médium
Identifikátor
1972/1
Typ
Text
Publikováno
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 18 (Warszawa 1972), ed. A. Walicki, str. 3–18. Stať/předn. fr. [Předneseno 7. 6. 1971 ve Filosofické jednotě ve Varšavě.]
Popis
Přepis
+
Soubory