L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’a Leibniz
Název
L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’a Leibniz
Autor
Jan Patočka
Jazyk
fr, cs
Datum vzniku
1961
Původní médium
Identifikátor
1961/1
Typ
Text
Publikováno
Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10 (1961), Řada uměnovědná (F), č. 5, str. 23–41. Stať fr.
Popis
Srv. přepracovanou verzi Náčrt vývoje pojmu prostoru od počátku k Leibnizovi.
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’a Leibniz. In: Jan Patočka - repository. [cit. January 28, 2022].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/695 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/695 .
Soubory