Recenze na: E. Buonainti, Le modernisme catholique
Citace
Jan Patočka. Recenze na: E. Buonainti, Le modernisme catholique. In: Jan Patočka - repository. [cit. June 5, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/64 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/64 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
1929
Název
Recenze na: E. Buonainti, Le modernisme catholique
Původní médium
Identifikátor
1929/10
Typ
Publikováno
Česká mysl 25 (1929), č. 3, str. 281.
Popis
Přepis
+
Le modernisme catholique. Par Ernesto Buonainti, professeur à l'Université de Rome. Traduit de l’italien par René Monnot. Les Editions Rieder, Paris…
Le modernisme catholique. Par Ernesto Buonainti, professeur à l'Université de Rome. Traduit de l’italien par René Monnot. Les Editions Rieder, Paris 1927. Collection Christianisme, cahiers publiées sous la direction de P. L. Couchoud. Str. 204, cena 10.50 frs.
Referujíce o této knížce, podáváme zároveň zprávu o zajímavé sbírce, v níž vyšla. Jsou to pokrokovým duchem prodchnuté sešity, na nichž čítáme jména tak znamenitých auktorů jako Alain (Chartier), Unamuno, Zielinski, Sartiaux, Aulard, Loisy. Sbírka má tato oddělení: 1. Généralités. 2. Les Origines. 3. Le Moyen-Age. 4. Les Temps Modernes. 5. Les Textes. 6. L’Histoire du Dogmes. Je to tudíž sbírka populárních, obsažných informací o křesťanství v celém jeho rozsahu, se zvláštním zřetelem k aktualitám. — Cena jednotlivého sešitu (150—200 str.) je průměrně 12 fr.
Přítomný svazeček není ani hluboká analýza modernistického hnutí, ani zhuštěná historie. Je to polemický, útočný spisek, který “informuje jen jakoby mimochodem; co věcně podává, je spíše vyprávění o pronásledováních, která trpěli modernisté od r. 1907 (po vydání encykliky Pascendi). Přes to, že lidské postavy modernistů, v knížce narýsované, i jejich učení jsou velmi sympatické, přesvědčujeme se jí jen znovu, že církev měla přímo povinnost je ekskomunikovat; neboť jejich apel k volnému dalšímu přetváření dogmat by záhy zavedl zvláště za nedostatku velmi silných osobností celou církev do bouřlivých vod moderní filozofie, kritické a Imanentní. Modernizm byl vlastně hnutím anglicko-francouzským; auktor nejmenuje význačných modernistů italských (ač italskému hnutí věnuje tolik místa, jako francouzskému a anglickému) a v Německu, jak známo, se modernizm ve vlastním smyslu slova neujal. Značil výklad církevního učení ve smyslu historické kritiky prostředky pragmatickými (dogma je jaksi mravním pravidlem ducha, ne tak pozitivním věděním). Filozofa bude tu zajímat role prací kard. Newmana, jehož teze, jak známo, přejal Ollé-Laprune — tím vysvítá mnohé z pravé podstaty hnutí.
Knížka je tištěna jako francouzský originál.
Paříž, 1929.

Soubory
Skeny v PDF 1929_10.pdf

Document Viewer