Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů
Název
Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1934
Původní médium
Identifikátor
1934/5
Typ
Text
Publikováno
Česká mysl 30 (1934), č. 4, str. 247 n. Misc.
Popis
Přepis
+
Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platónových spisů.

Měl jsem příležitost zdůraznit již v svém posudku překladu Theiatéta (ČM XXX, s. 51),1…
Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platónových spisů.

Měl jsem příležitost zdůraznit již v svém posudku překladu Theiatéta (ČM XXX, s. 51),1 co dluží český kulturní život prof. Novotnému za jeho překladatelskou práci. Nebylo v mém úmyslu ani ji zlehčovat, ani našeho předního filologa poučovat, takové směšnosti jsou mne vzdáleny. Požadavky, které jsem kladl, jsou však právě myšleny ze stanoviska čtenářova. Proč pomýšlet stále na „první orientaci“? Proč se domnívat, že je povinností upoutat i nepozorného a nevnímavého čtenáře? Za těchto podmínek právě vnímaví přicházejí vždycky zkrátka.
K námitkám p. prof. Novotného, že v překladě je dán jen text, pramen, a že jeho účelem je prostě, aby vzdělaný Čech četl Platóna s týmž porozuměním jako Řek IV. stol. před Kr., odpovídám tolik, že mne zarážejí jakýmsi nehistorickým pochopením překladatelova úkolu. Především je každý překlad výkladem, protože překladatel musí právě své výrazy volit na základě porozumění, které má pro smysl překládaného díla. Za druhé není vůbec ani snad možno, aby vzdělaný Čech XX. stol. četl Platóna tak jako Řek IV. století, protože všechny předpoklady tohoto porozumění jsou jiné. Žijeme doslovně v jiném světě, kdežto onen Řek měl stejný svět jako Platón. Třeba slovo *FRONÉSIS (strana překladu 58, 176 B: *DIKAION KAI HOSION META FRONÉSE´OS GENÉSTHAI) znamená pro Řeka jistě něco docela jiného než „rozumové myšlení“ (jak překládá prof. Novotný) pro nás, prošlé moderní vědou nebo žijící v jejím okruhu; pro něho nemělo ten prázdně intelektualistický zvuk, jaký má i pro jednoduchého vzdělance dnes, a mělo blíže k porozumění zdravým smyslem a k životní moudrosti.2 Zde je jeden z neustále se vtírajících perspektivních klamů, které jsou s to zmařit porozumění naivních čtenářů, nejsou-li patřičně upozorněni. K tomu, myslím, je úvod a poznámky: ukázat, v čem se Platón liší od nám běžného způsobu myšlení a literární práce.
1 Viz s. ??? tohoto svazku. Pozn. vyd.
2 K pojmu *FRONÉSIS srv. Stenzel, Metaphysik des Altertums [kde, kdy???], zvláště str. 86, 94, 122.
Citace
Jan Patočka. Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů. In: Jan Patočka - repository. [cit. July 3, 2022].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/290 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/290 .
Soubory
Skeny v PDF 1934_05.pdfSkeny1934_05.jpg

Document Viewer