Recenze na: W. Giusti,Studi sulla cultura ceca contemporanea
Název
Recenze na: W. Giusti,Studi sulla cultura ceca contemporanea
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1933
Původní médium
Identifikátor
1933/9
Typ
Text
Publikováno
Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 52 n.
Popis
Přepis
+
Wolfgango Giusti: Studí sulla cultura céca contemporanea. Roma, Istituto per l’Europa orientale.
Malá knížka italského slavisty, pojednávající o…
Wolfgango Giusti: Studí sulla cultura céca contemporanea. Roma, Istituto per l’Europa orientale.
Malá knížka italského slavisty, pojednávající o současném českém duchovním životě, hlavně literatuře. Mnoho dobrých postřehů; velmi dobrá kapitolka o francouzském mytu u nás. O české filosofii jedná stať „positivismus a pokrokářství”; stať nejslabší z celé knížky. Autor správně charakterisuje filosofickou situaci u nás vytýkaje, že chybí skoro úplně filosofická tradice, že naše filosofická produkce ještě dnes povětšině zůstává na úrovni učebnic středoškolských a že se spíše informuje o filosofii, než aby se samostatné filosoficky pracovalo. Český duch nemá záliby v abstraktních systémech a filosofie v Čechách přechází často v politiku a sociologii. V dalším však nechápe dobře Masarykovu filosofii, v níž vidí jen positivistické pokrokářství, ani jeho filosofii déjin. Autor, patrné katolík, neodlišuje asi dosti Masaryka od českého pokrokářství vůbec, o němž má jinak několik dobrých kritických poznámek. Sotva lze také souhlasiti s jeho karakteristikou dnešního stavu české filosofie. Mluví o všeobecném útoku na předválečné posice ideologické, který vidí „v pragmatismu” Karla Čapka, vzrůstajícím zájmu o Kanta, Fichteho, Schellinga, Hegela, ve vlivu Bergsonové, Croceové, Gentilové, v mysticismu Vladimíra Hoppeho a v katolické skupině filosofů kolem „Filosofické revue”. Nehledě ani k věcným omylům, autorova karakteristika selhává. Přiznávám ovšem, že je těžko dnešní naši filosofii nějak kloudně vystihnout, zvláště pro cizího čtenáře. – V celku však knížka je sympatická právě tím, že autor dal si opravdovou práci, aby o našem dnešním kulturním životě něco kritického pověděl. V mnohém se mu to skutečně podařilo.
Citace
Jan Patočka. Recenze na: W. Giusti,Studi sulla cultura ceca contemporanea. In: Jan Patočka - repository. [cit. December 3, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/270 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/270 .
Soubory
Skeny v PDF 1933-09.pdfSkeny1933_9.jpg

Document Viewer