Recenze na : H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen
Název
Recenze na : H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1933
Původní médium
Identifikátor
1933/7
Typ
Text
Publikováno
Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 51.
Popis
Přepis
+
H. Driesch: Philosophische Gegenwartsfragen. Lipsko, 1933.
Nová Drieschova kniha je souhrnem několika větších pojednání, shrnutých do tři oddílů:…
H. Driesch: Philosophische Gegenwartsfragen. Lipsko, 1933.
Nová Drieschova kniha je souhrnem několika větších pojednání, shrnutých do tři oddílů: intuice a positivismus, studie o celkovosti, logické problémy. Knížka je velmi poučná jak pro Drieschovu filosofii, tak pro současné filosofické problémy, se kterými se tu vyrovnává. Drieschovo postavení v současné německé filosofii je zvláštní: nemá svých vlastních pozoruhodných žáků a zůstává osamocen se svým kritickým, racionálním positivismem, jak sám označuje svou filosofii, v době rozbujnělého fenomenologického „zření” a nejasných, mnohomluvných, spíše citově než rozumově zpracovávaných německých filosofií. Driesch stává se ostrým kritikem nových těchto škol a směrů a nepřestává varovati před nebezpečím, které opravdové, kritické filosofii přinášejí. „Žijeme v době vzrůstajícího filosofického zájmu a upadající filosofické svědomitosti” takto charakterisovat dnešní situaci v knize „Philosophische Forschungswege”, vydané před dvěma roky. Nová kniha, zvláště v první části, v této kritice pokračuje. Driesch odlišuje se dnes od většiny současných německých filosofů i svou řečí: píše prostě, jasně, přesně. Čtenář vždycky ví, na čem je. V knize, o níž píšeme, zasluhuje zvláštní pozornosti rozbor pojmu intuice, kterou Driesch zamítá ve smyslu metafysickém; stať o positivismu, v níž Driesch vymezuje vztah své vlastní filosofie ke škole vídeňské, Frankovi, Carnapovi, Reichenbachovi; velmi zdařilá kritika fenomenologie; rozbor pojmu kausality, celkovosti; pojednání o noetice, důležité pro pochopení vlastní Drieschovy noetiky, nové příspěvky k problému svobody a tu zvláště úvaha o počtu pravděpodobnosti a indeterminismu se zřetelem k problému zákonitosti v moderní fysice.
Citace
Jan Patočka. Recenze na : H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen. In: Jan Patočka - repository. [cit. December 3, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/268 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/268 .
Soubory
Skeny v PDF 1933-07.pdfSkeny1933_07.jpg

Document Viewer