Recenze na: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám
Název
Recenze na: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1933
Původní médium
Identifikátor
1933/6
Typ
Text
Publikováno
Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60.
Popis
Přepis
+
Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvílovi k 50. narozeninám. Red. dr. A. Štursa. Brno, 1932. – Do sborníku přispěla řada…
Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvílovi k 50. narozeninám. Red. dr. A. Štursa. Brno, 1932. – Do sborníku přispěla řada našich katolických filosofických spisovatelů. Možno si z něho trochu udělat obrázek, jak a o čem filosofují. Uvádím názvy některých statí: Vitalismus a idealismus, Kořeny Kantova subjek-tivismu. O sv. Tomáše Akvinského Summě proti pohanům, Teleologie a mechanismus u Aristotela, Hmota a duše, Nauka sv. Tomáše Akvinského O vzniku smyslového a rozumového poznání, Estetický symbol, Reální a formální pojmy ve filosofii Fr. Michelise, Katolická a idealistická pedagogika. Není vidět dostatečný zájem o skutečné dnešní problémy; I tam, kde se o nich jedná, děje se tak ne dost průkazně a přesvědčivě. Pouhým zdůrazňováním „idealismu” a zavrhováním „positivismu” se nic nevyřídí. Některé příspěvky dělají dojem kázáni, která operuji lacinými analogiemi, příklady a citáty z Bible. Ke sborníku je připojena obsažná bibliografie prací Kratochvílových.
Citace
Jan Patočka. Recenze na: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám. In: Jan Patočka - repository. [cit. April 13, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/267 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/267 .
Soubory
Skeny v PDF 1933-06.pdfSkeny1933_06.jpg

Document Viewer