Bytí: kosmos věcí...
Název
Bytí: kosmos věcí...
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
Původní médium
Identifikátor
Typ
text
Publikováno
Péče o duši III, Praha 2002, Oikomenh
Popis
Přepis
+
[Bytí: kosmos věcí...]1


Sein: Kosmos der Dinge - Dinge selbständige Formen – πργματα – φύσις – Herrschaft durch Kampf - vita activa – πόλις –…
[Bytí: kosmos věcí...]1


Sein: Kosmos der Dinge - Dinge selbständige Formen – πργματα – φύσις – Herrschaft durch Kampf - vita activa – πόλις – civitas – Gegenseitigkeit, Einseitigkeit – οÉκος - Mensch beherrscht im οÉκος, frei in der civitas; πολις – Macht auf Freiheit und Gegenseitigkeit beruhend, auf Wort und übereinstimmender Meinung. Gegenseitigkeit, Recht, Herkommen – Bindung, aber fraglich

Frage nach dem Sein – Philosophie, durch Sophisten, Sokrates, Platon politisch formuliert
Aus der Frage wird Antwort: Staat auf Wahrheit gegründet, Wahrheit im Sein beruhend, im Offenbaren der Dinge...
Ursprünglicheres Erfassen des Seins – darin die Weitergestaltung des Staates
Das Offenbarende: Sein – entzieht sich, indem es Dinge entdeckt, der Philosoph – der Wahrer der Wahrheit, des Seins im Gegensatz zum
Seienden – Seiendes, auch Staaten, vergänglich – worauf beruht der Staat in seiner Macht, Einheit, Dauer?
Philosoph muß aber im Konflikt mit dem gegenwärtigen Staate sterben, weil er ein Nicht-Wirkliches vertritt im...
Aus der Katastrophe der πόλις geht der Staat als Frage nach der Grundlage des Staates hervor –
Die tragende Grundlage – Frage nach dem Sein – Unvergängliches Philosophen – Könige
Extrem, aber die faktischen Staaten nie mehr ohne Reflexion, Frage nach Sein, Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit (= legitime, wahre Herrschaft)
Die erfolgreiche πόλις – römische civitas – imperium erbaut und vorwiegend über Freiheit und Gegenseitigkeit der vita activa in der civitas
Das imperium soll Staat der Gerechtigkeit sein – Stoiker
Krise der civitas – ist nicht mehr als Eigentum der Bürger, sondern eines Einzelwillens, der muß gegründer werden – worauf? griechische Philosophie, Metaphysik zur Hilfe gerufen – sacrum imperium
1) Překlad náčrtu uvádíme pod čarou:
»Bytí: kosmos věcí - věci jsou samostatné formy - πράγματα - φύσις - vláda skrze boj - vita activa - πόλις - civitas - vzájemnost, jednostrannost - οκος - v οκος je člověk ovládán, v civitas je svobodný; πόλις - moc spočívající na svobodě a vzájemnosti, na slovu a souhlasu mínění. Vzájemnost, právo, zvyklosti - vázanost, ale problematizovatelná

Otázka po bytí - filosofie, u sofistů, Sókrata, Platóna formulována politicky
Z otázky se stává odpověď: stát založený na pravdě, pravda spočívající v bytí, v odkrytosti věcí...
Původnější pojetí bytí - v tom i další utváření státu$pokračuje v příští FN
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------Citace
Jan Patočka. Bytí: kosmos věcí.... In: Jan Patočka - repository. [cit. May 21, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/2662 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/2662 .
Soubory
Skeny32_Bytí.jpgSkeny v PDF 32_Bytí.pdf

Document Viewer