Recenze na: L. Horák, Příruční dějiny národa českého, II
Název
Recenze na: L. Horák, Příruční dějiny národa českého, II
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
1933
Původní médium
Identifikátor
1933/5
Typ
Text
Publikováno
Česká mysl 29 (1933), č. 1, str. 60.
Popis
Přepis
+
Lad. Horák: Příruční dějiny národa českého. Díl II. Praha, nákl. „Dědictví Komenského”, 1932. – Populárně, s čítankovým pathosem psané české dějiny.…
Lad. Horák: Příruční dějiny národa českého. Díl II. Praha, nákl. „Dědictví Komenského”, 1932. – Populárně, s čítankovým pathosem psané české dějiny. Autor zná historická fakta, která však neanalysuje, nýbrž jen popisuje. Pokud je hodnotí, činí tak v ideologii vlastenecké s proti německou tendencí. Uvádím jako ukázku, co praví o chování Němců za světové války: „… perfidie, úžasná chamtivost, s jakou se vrhli na přírodní i kulturní poklady nových krajů, brutalita a násilí, s jakým se sjednávaly „svobodné projevy” zástupců jejich pro přivtělení a spojení „s rytířským národem a panovníkem Němců”…, vše to obnažilo hnusný macchiavelismus a spodiny povahy jejich” atd. Příliš úzký duchovní horizont, se
kterého se na české dějiny dívá, vede na př. k tomu, že autor „marně hledá, který z národů novověkých stál kdy tak vysoko již ve středověku, jako národ český v dobách svého květu a slávy –”, V celku tedy: „kronika”, ne však „historie”.
Citace
Jan Patočka. Recenze na: L. Horák, Příruční dějiny národa českého, II. In: Jan Patočka - repository. [cit. April 13, 2024].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/266 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/266 .
Soubory
Skeny v PDF 1933-05.pdfSkeny1933_05.jpg

Document Viewer