PLATÓNOVA PÉČE O DUŠI A SPRAVEDLIVÝ STÁT
Citace
Jan Patočka and Ed. Jiří Polívka. PLATÓNOVA PÉČE O DUŠI A SPRAVEDLIVÝ STÁT. In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1532 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1532 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2012
Název
PLATÓNOVA PÉČE O DUŠI A SPRAVEDLIVÝ STÁT
Původní médium
Identifikátor
2012/1
Typ
Text
Publikováno
Praha (OIKOYMENH) 2012, 313 s.
Popis
Předn. cykl. [Ze záznamů přednáškového cyklu prosloveného na Filosofické fakultě University Karlovy ve školním roce 1971/72.]
Přepis
+
Soubory