Péče o duši III. (Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3)
Název
Péče o duši III. (Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3)
Autor
Jan Patočka
Jazyk
cs
Datum vzniku
2002
Původní médium
Identifikátor
2002/1
Typ
Text
Publikováno
Praha (OIKOYMENH) 2002. 842 s. Sb.
Popis
SOUBOR STATÍ A PŘEDNÁŠEK O POSTAVENÍ ČLOVĚKA VE SVĚTĚ A V DĚJINÁCH. TŘETÍ DÍL: KACÍŘSKÉ ESEJE O FILOSOFII DĚJIN. VARIANTY A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Z LET 1973–1977. DODATKY K PÉČI O DUŠI I A II.
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. Péče o duši III. (Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3) . In: Jan Patočka - repository. [cit. December 6, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1421 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1421 .
Soubory