Panel Komenský 02 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II ...
Citace
AJP. Panel Komenský 02 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II .... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1369 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1369 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel Komenský 02 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II ...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
Na počátku pozornosti Jana Patočky k osobnosti J. A. Komenského stojí Patočkův otec, Josef Patočka, profesionálně se zabývající školskou didaktikou. Patočka Jan záhy zkoumá Komenského z hlediska „duchovědného“, jako filosof zabývající se dějinami idejí. V Kritickém měsíčníku z roku 1941 to programově vyhlásil pod titulkem „O nový pohled na Komenského“. Na základě privátního studia pozdní renesance ohledává ve svých válečných rukopisech místo „na duchovně-dějinné mapě, na které Komenský skutečně patří“ – mezi osobnosti novověké vědy a vzdělanosti. Na komeniologických pracovištích v letech 50. bude Jan Patočka propracovávat filosofickou interpretaci Komenského, po zbytek života bude jedním z věhlasných světových komeniologů.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely Komensky_a.pdf

Document Viewer