Panel Komenský 01 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II ...
Citace
AJP. Panel Komenský 01 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II .... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1368 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1368 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel Komenský 01 - ...od 1. ledna 1954 do 30. června 1956 přidělen Jan Patočka ministerstvem školství do Státního výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského ... od 1. července 1956 do 31. července 1957 v Kabinetu pedagogických věd ČSAV ... 1997-2011 vydány v Sebraných spisech JP ve spolupráci Archivu JP a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Komeniologické studie I–III a Korespondence s komeniology I–II ...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
V komentáři ke Komenského Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica) jako by do dobového ovzduší třicetileté války, Komenským bolestně prožívané, vtiskl Patočka své uvažování o dějinách. Rezonují tu křeče moderní společenské krize 20. století, obou válek srážejících Evropu na kolena i poválečné studené války a jejích horkých válek lokálních, znejisťujících soudobou „nadcivilizaci“… To vše v hlubokém porozumění Komenského „všenápravě“, která jediná – prostřednictvím vzdělanosti – vede člověka labyrintem světa „k sobě samému“.
Vzdělancům nutno se k tomu spojovat napříč prostorem: v Komenského časech v „republice dopisů“ zasílaných křížem krážem Evropou – ve stoletích následujících v „republice vzdělanců“ sdílejících a zasazujících se o ideje kultury jakožto humanity, s nimiž Evropa stojí a padá.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely Komensky_b.pdf

Document Viewer