Panel 8 - .... v r. 1971 je Patočkovi upřena možnost převzít čestný doktorát udělený univerzitou v Cáchách ... 1972 končí přednášky na filosofické fakultě, je nuceně penzionován... do konce roku 1976 přednáší v soukromí ...1975 vydává v samizdatu Kacířské eseje o filosofii dějin... 1976 podepisuje protest proti kriminalizování hudebních skupin Plastic People of the Universe a DG 307 ... 1977 signatářem a mluvčím Charty 77 ... 13. března 1977 následkem policejních výslechů umírá...
Citace
AJP. Panel 8 - .... v r. 1971 je Patočkovi upřena možnost převzít čestný doktorát udělený univerzitou v Cáchách ... 1972 končí přednášky na filosofické fakultě, je nuceně penzionován... do konce roku 1976 přednáší v soukromí ...1975 vydává v samizdatu Kacířské eseje o filosofii dějin... 1976 podepisuje protest proti kriminalizování hudebních skupin Plastic People of the Universe a DG 307 ... 1977 signatářem a mluvčím Charty 77 ... 13. března 1977 následkem policejních výslechů umírá.... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1365 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1365 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel 8 - .... v r. 1971 je Patočkovi upřena možnost převzít čestný doktorát udělený univerzitou v Cáchách ... 1972 končí přednášky na filosofické fakultě, je nuceně penzionován... do konce roku 1976 přednáší v soukromí ...1975 vydává v samizdatu Kacířské eseje o filosofii dějin... 1976 podepisuje protest proti kriminalizování hudebních skupin Plastic People of the Universe a DG 307 ... 1977 signatářem a mluvčím Charty 77 ... 13. března 1977 následkem policejních výslechů umírá...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
V r. 1975 vyšly samizdatové Kacířské eseje o filosofii dějin, Patočkovo vrcholné dílo, do něhož vyústilo jeho myšlení o dějinách. Dějiny Evropy začínají v demokratické řecké obci. Svobodní občané – ve vzmachu nad úroveň pouhé úživy – mezi možnostmi svého života hájí svobodu. Člověk se stává dějinnou bytostí, která „pečuje o duši“, o duši vlastní i o „duši obce“. Dějiny Evropy jsou dějinami „péče o duši“… Do společenství těch, kteří se starají o „duši obce“, vstupuje Patočka podpisem pod protest proti procesu s undergroundovými skupinami The Plastic People a DG 307. V lednu 1977 se stává spolu s Václavem Havlem a Jiřím Hájkem mluvčím občanské iniciativy Charta 77, která vyzývá komunistický režim k respektování lidských a občanských práv. Obhajobě těchto požadavků věnuje všechny své síly a několik dní po celodenním vyčerpávajícím výslechu Státní bezpečností dne 13. března 1977 umírá.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely 8.pdf

Document Viewer