Panel 7 - ... od přelomu 50. a 60. let začíná Jan Patočka přednášet na zahraničních univerzitách ... 1964 zahajuje externí přednášky na filosofické fakultě UK, v r. 1968 již řádné, jmenován zde profesorem ... 1968 signatářem požadavku reformy ČSAV ...
Citace
AJP. Panel 7 - ... od přelomu 50. a 60. let začíná Jan Patočka přednášet na zahraničních univerzitách ... 1964 zahajuje externí přednášky na filosofické fakultě UK, v r. 1968 již řádné, jmenován zde profesorem ... 1968 signatářem požadavku reformy ČSAV .... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1364 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1364 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel 7 - ... od přelomu 50. a 60. let začíná Jan Patočka přednášet na zahraničních univerzitách ... 1964 zahajuje externí přednášky na filosofické fakultě UK, v r. 1968 již řádné, jmenován zde profesorem ... 1968 signatářem požadavku reformy ČSAV ...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
Souběžně s návratem do domácí filosofické obce je Jan Patočka zván k přednáškám mezinárodními komeniologickými a filosoficko-fenomenologickými kruhy a je mu dovoleno těmto pozváním vyhovět. Velký úspěch zaznamenaly přednášky v Lovani r. 1965 věnované „příspěvku českých zemí k ideálu moderní vědy“, od Keplera přes Komenského k Bolzanovi a Husserlovi. V roce 1964 se Patočka vrátil na Filosofickou fakultu UK externími přednáškami Úvod do studia Husserlovy fenomenologie. Hutný text nemůže být publikován jako samostatná kniha, ale v pěti pokračováních vychází ve Filosofickém časopisu – dřív, než ve skriptech na filosofické fakultě. Až po třech letech tu Patočka začne řádně přednášet.

Patočkovy fenomenologické texty se v 60. letech prolínají s časopiseckými statěmi komeniologickými i s články v tehdejších kulturních časopisech (Tvář, Divadlo, Orientace, Dějiny a současnost…). V Literárních listech r. 1968 se Patočka zasazuje o reformu akademického života, „smyslu dneška“ se dobírá aktuálními esejemi. Veřejného kulturního života bude účasten až do počátku 70. let, v úvahách k inovativním inscenacím Divadla za branou i v rozhovorech s umělci, s Mikulášem Medkem či Janem Koblasou. Krátce předtím, než intelektuální život zatuhne do tzv. normalizace, uveřejní Patočka v Sociologickém časopise svou programovou úvahu „Filosofie českých dějin“…
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely 7.pdf

Document Viewer