Panel 6 - ... 1945-47 Patočka vysokoškolským pedagogem i „veřejným intelektuálem“ ... po únoru 1948 shledány přednášky docenta Patočky „idealisticky zaměřené“ ... pro školní rok 1950/51 je Patočka z filosofické fakulty propuštěn ... v letech 1950–1957 pracuje v Ústavu TGM a po jeho zrušení na komeniologických pracovištích ... od r. 1958 zaměstnán ve Filosofickém ústavu ČSAV ...
Citace
AJP. Panel 6 - ... 1945-47 Patočka vysokoškolským pedagogem i „veřejným intelektuálem“ ... po únoru 1948 shledány přednášky docenta Patočky „idealisticky zaměřené“ ... pro školní rok 1950/51 je Patočka z filosofické fakulty propuštěn ... v letech 1950–1957 pracuje v Ústavu TGM a po jeho zrušení na komeniologických pracovištích ... od r. 1958 zaměstnán ve Filosofickém ústavu ČSAV ... . In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1363 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1363 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel 6 - ... 1945-47 Patočka vysokoškolským pedagogem i „veřejným intelektuálem“ ... po únoru 1948 shledány přednášky docenta Patočky „idealisticky zaměřené“ ... pro školní rok 1950/51 je Patočka z filosofické fakulty propuštěn ... v letech 1950–1957 pracuje v Ústavu TGM a po jeho zrušení na komeniologických pracovištích ... od r. 1958 zaměstnán ve Filosofickém ústavu ČSAV ...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
V krátkém mezidobí let 1945–1947 se Jan Patočka plně zapojil do veřejných debat v širokém spektru domácích časopisů (Kritický měsíčník, Křesťanská revue, Naše doba). Proti vtírající se komunistické ideologii staví „život v ideji“, Masarykovu humanitní „ideu člověka“. V rukopise nadepsaném Věčnost a dějinnost – po únoru 1948 již bez šance, aby mohl být publikován – promýšlí Patočka v dialogu s posmrtným vydáním Rádlovy Útěchy z filosofie podřízenost člověka ideji mravního řádu jako naddějinné klenbě nad „domnělým věděním“ moderních věd a sebejistých ideologií. Idea ukazuje k tomu „co není z tohoto světa pouhých fakt a objektivity…, ukazuje k věčnému“. Své myšlenky a úvahy nad doširoka rozpřaženou četbou zaznamenává Patočka do systematicky vedených, ryze privátních filosofických deníků.

Poté, co po únoru 48 zanikly všechny časopisy, do kterých Patočka přispíval (zůstala jen Křesťanská revue), přišla zázračná nabídka časopisu Vesmír, vydávaného Československou akademií věd. Patočka zde uveřejnil několik studií o významu Aristotelovy filosofické přírodovědy pro rozvoj moderních věd. Stanou se základem knihy Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, která přinese Patočkovi uznání akademické obce, titul DrSc. To už zakotvil ve Filosofickém ústavu ČSAV. V roce 1960 tu vydal svůj rozsáhle komentovaný překlad Hegelovy Fenomenologie ducha, péčí spolupracovníků Archivu JP dnes k dispozici i jako e-book.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely 6.pdf

Document Viewer