Panel 4 - ... 1935 založen Pražský filosofický kroužek, Jan Patočka tajemníkem české sekce ... v listopadu 1935 Husserlovy přednášky v Praze ... 1936 publikuje Patočka svůj Přirozený svět ... v Kroužku intenzivní práce na přepisech Husserlových rukopisů, 1939 vychází první svazek jeho sebraných spisů .....
Citace
AJP. Panel 4 - ... 1935 založen Pražský filosofický kroužek, Jan Patočka tajemníkem české sekce ... v listopadu 1935 Husserlovy přednášky v Praze ... 1936 publikuje Patočka svůj Přirozený svět ... v Kroužku intenzivní práce na přepisech Husserlových rukopisů, 1939 vychází první svazek jeho sebraných spisů ...... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1361 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1361 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel 4 - ... 1935 založen Pražský filosofický kroužek, Jan Patočka tajemníkem české sekce ... v listopadu 1935 Husserlovy přednášky v Praze ... 1936 publikuje Patočka svůj Přirozený svět ... v Kroužku intenzivní práce na přepisech Husserlových rukopisů, 1939 vychází první svazek jeho sebraných spisů .....
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
Otec fenomenologie Edmund Husserl se v Německu stával čím dál víc personou non grata. Pražským filosofickým kroužkem a Patočkovým prostřednictvím byl na rok 1935 pozván k přednáškám do Prahy.
Vzrostlo z nich Husserlovo poslední dílo, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Pražský text vyšel v revui Philosophia v Bělehradě (kam její vydavatel emigroval z Německa), s doprovodnými statěmi členů Kroužku, včetně Patočkovy. „Krize“ zde byla diagnostikována nejen v selhávajících novověkých vědách, nýbrž pojmenovává i prohlubující se nemoc Evropy, v jejímž sevření po necelých třech letech Husserl umírá. Na Husserlovy pražské přednášky navázal Patočka ve své filosofické prvotině Přirozený svět jako filosofický problém, v r. 1936 obhájené jako habilitační práce. K tématu přirozeného světa se bude Patočka celoživotně vracet: ještě v roce 1969 napíše k novému vydání obsáhlý doslov.

Jedním z německých běženců byl Husserlův asistent Ludwig Landgrebe. V péči Pražského filosofického kroužku začal přepisovat Husserlovy dosud nevydané rukopisy. Podařilo se sice vydat první svazek těchto spisů, Erfahrung und Urteil (Zkušenost a soud), ale v těchže dnech došlo k německému obsazení Prahy a kniha byla zkonfiskována. Vystavený exemplář je jedním z mála zachovaných. Když se ukázalo, že Praha není pro Husserlovy rukopisy bezpečným místem, objevil se františkánský mnich Herman Leo van Breda z Katolické univerzity v belgické Lovani. V předvečer světové války zorganizoval propašování tisíců stránek Husserlových rukopisů do Lovaně, kde dodnes sídlí Husserlův archiv vydávající Husserlovy sebrané spisy.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely 4.pdf

Document Viewer