Panel 2 - ... 1925–1931 Jan Patočka studentem filosofické fakulty Karlovy university ... 1928–29 stipendista francouzské vlády na studiích v Paříži ... 1931 doktorát filosofie ... 1932–1933 Humboldtovo stipendium na univerzitách v Berlíně a Freiburku...
Citace
AJP. Panel 2 - ... 1925–1931 Jan Patočka studentem filosofické fakulty Karlovy university ... 1928–29 stipendista francouzské vlády na studiích v Paříži ... 1931 doktorát filosofie ... 1932–1933 Humboldtovo stipendium na univerzitách v Berlíně a Freiburku.... In: Jan Patočka - repository. [cit. September 19, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1359 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1359 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
2018
Název
Panel 2 - ... 1925–1931 Jan Patočka studentem filosofické fakulty Karlovy university ... 1928–29 stipendista francouzské vlády na studiích v Paříži ... 1931 doktorát filosofie ... 1932–1933 Humboldtovo stipendium na univerzitách v Berlíně a Freiburku...
Původní médium
Identifikátor
Typ
Publikováno
Popis
Recenzemi na soudobou francouzskou filosofii, jak se s ní seznámil za svého stipendijního pobytu v Paříži, začíná jedenadvacetiletý Patočka od r. 1928 publikovat pravidelně v České mysli. Brzy se stane členem redakčního kruhu této přední filosofické revue v Čechách. Náměty jeho článků jsou „světská i mimosvětská pozice filosofie“, „pojetí smyslu filosofie“, ale i otázky dějin a dějinnosti – příští Patočkovo životní téma. Od roku 1931 píše řadu filosofických hesel do Dodatků Ottova slovníku naučného. V hesle „Fenomenologie“ se širší domácí veřejnost, zatím jen encyklopedicky, poprvé seznamuje s touto novou filosofií. Od roku 1933 opatřuje Patočka předmluvami, doslovy a poznámkami filosofické edice vydávané Laichterovým nakladatelstvím…

VIII. mezinárodní filosofický kongres v Praze
1934 vystoupil na obranu základních evropských hodnot. V jeho atmosféře byl založen Pražský filosofický kroužek s programem „pěstění filosofie v duchu domácí tradice, Komenského, Bolzana, Masaryka, tj. ve víře v universální teoretické i praktické poslání filosofie“, jak píše Jan Patočka, tajemník české sekce Kroužku. Inspirován Pražským lingvistickým kroužkem, který sdružoval české badatele s ruským a ukrajinským exilem, chtěl se stát i filosofický Kroužek evropským badatelským centremnadnárodní „republikou učenců“. V Kroužku se soustředily osobnosti české a německé univerzity, ale i vzdělanci prchající do Prahy z Německa. Na protest proti nacionalismu měl Kroužek českého a německého předsedu a dva tajemníky, jednací řečí byla neutrální francouzština. Název společnosti zněl: Cercle philosophique de Prague pour les recherches sur lʼentendement humain.
Přepis
+
Soubory
Skeny v PDF JP panely 2_c.pdf

Document Viewer