ÚVOD DO FENOMENOLOGICKÉ FILOSOFIE
Citace
Jan Patočka. ÚVOD DO FENOMENOLOGICKÉ FILOSOFIE. In: Jan Patočka - repository. [cit. September 18, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1132 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1132 .
Jazyk
es,cs
Datum vzniku
1989
Název
ÚVOD DO FENOMENOLOGICKÉ FILOSOFIE
Introducción a la fenomenología.
Původní médium
Identifikátor
1989/14
Typ
Text
Publikováno
Ed. J. Polívka a I. Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1989, 155 s. Předn./Cykl. — 2. vyd., Praha (OIKOYMENH) 1993, 189 s. (v. 1993/3). — Srv. 1965/6 a překlady konceptu přednášek, v. 1992/4.
Popis
[Cyklus přednášek proslovených ve školním roce 1969–70 na filosofické fakultě University Karlovy. Sestaveno na podkladě zápisů přednášek.]
Přepis
+
Soubory