La contribution de la Boheme a l’idéal scientifique moderne
Citace
Jan Patočka. La contribution de la Boheme a l’idéal scientifique moderne. In: Jan Patočka - repository. [cit. July 23, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1121 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1121 .
Jazyk
cs,de,fr
Datum vzniku
1989
Název
La contribution de la Boheme a l’idéal scientifique moderne
Část. překl., pouze I. kapitola pod názvem Úloha Čech při naplňování ideálu moderní vědy.
Der Beitrag Böhmens zum neuzeitlichen Wissenschaftsideal. Löwener Vorlesungen.
Původní médium
Identifikátor
1989/3
Typ
Text
Publikováno
Str. 167–269. Předn. cykl./Náčrt. fr. [Předneseno v zimním semestru 1965 v Lovani. Na str. 255–269 jsou nepřednesené varianty a fragmenty.] — 2., revidované a knižní vydání: J. Patočka, Conférences de Louvain. Sur la contribution de la Boheme a l’idéal de la science moderne, ed. V. Löwit, F. Karfík a B. Bouckaert, Bruxelles (Ousia) 2001, 140 s. (v. 2001/1.).
Popis
Přepis
+
Soubory