Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch
Citace
Jan Patočka. Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch. In: Jan Patočka - repository. [cit. September 18, 2020].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1120 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1120 .
Jazyk
cs,fr,hr,hu,pl,de
Datum vzniku
1989
Název
Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht und Erklärungsversuch
Co jsou Češi? Malý Přehled fakt a pokus o vysvětlení.
Qu’est-ce que les Tcheques? Petit compte rendu et tentative d’explication.
Što su Česi? Kratki pregled činjenica i pokušaj objašnjenja.
Část. překl.: Kim są Czesi?
Původní médium
Identifikátor
1989/2
Typ
Text
Publikováno
Str. 7–112. Stať. něm. [Z dopisů ze 70. let H. Ballauffové sestavil I. Chvatík v r. 1982.] — 2. otisk in: Transit 2 (Wien 1991), str. 87–104. [Zkráceno a jazykově upraveno.] — 3. otisk in: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte, Stuttgart 1992, str. 29–106 (v. 1992/2). [Jazykově upraveno.] — 4. otisk in: Co jsou Češi? / Was sind die Tschechen?, Praha 1992, str. 111–224 (v. 1992/9). [Dvojjazyčné vydání. Německý text podle 3. otisku. Do češtiny podle 1. otisku přel. V. Jochmann.] — Srv. 1989/4.
Popis
Přepis
+
Soubory