Platónova nauka o duši
Název
Platónova nauka o duši
L’âme chez Platon.
El alma en Platón
Autor
Jan Patočka
Jazyk
fr,es,cs
Datum vzniku
1988
Původní médium
Identifikátor
1988/3
Typ
Text
Publikováno
Ed. I. Chvatík. Str. 119–135. Předn. [Rukopis přednášky, proslovené pod uvedeným názvem dne 27. 4. 1972 v Jednotě klasických filologů v Praze, doplněný improvizovanými vsuvkami podle strojopisného přepisu mgf. záznamu přednášky, který autor sám opatřil titulem O duši u Platóna.] — 2. otisk pod názvem O duši u Platóna, in: Péče o duši II (SS-2/PD-II), Praha 1999, str. 58–79 (v. 1999/6).
Popis
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. Platónova nauka o duši. In: Jan Patočka - repository. [cit. October 28, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1087 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1087 .
Soubory