Negativní platonismus
Název
Negativní platonismus
Negative Platonism: Reflections concerning the Rise, the Scope, and the Demise of Metaphysics – and Whether Philosophy Can Survive It.
Le platonisme négatif.
Platonisme negatiu. Reflexions a l’entorn de la puixança, l’abast i la mort de la metafísica... i si la filosofia pot sobreviure-la
Negatív platonizmus.
Negativer Platonismus.
El platonismo negativo.
Negativnyj platonizm.
Autor
Jan Patočka
Jazyk
en,fr,ca,hu,de,es,ru,uk,cs
Datum vzniku
1987
Původní médium
Identifikátor
1987/4
Typ
Text
Publikováno
Str. 9–44. Stať. [Psáno r. 1951–1953, původně snad zamýšleno autorem jako jeho příspěvek do oslavného sborníku k 70. narozeninám F. Novotného (1951), protože se práce rozrostla a autor text dokončil včas, kolovala jako samostatná strojopisná kopie.] — 2. otisk in: Proměny 24 (New York 1987), č. 1, str. 108–135. — 3. otisk in: Negativní platonismus, 1. knižní vyd., Praha 1990, str. 9–58 (v. 1990/2). — 4. otisk (2. knižní, opr. vyd.) in: Péče o duši I (SS-1/PD-I), Praha 1996, str. 303–336 (v. 1996/2). — 5. otisk: Negativní platonismus, 3. knižní, opr. vyd., Praha 2007, 71 s. (v. 2007/9). — Částečný otisk úryvku ze začátku V. kapitoly (v. 4. otisk, str. 327–330) pod názvem IDEA a CHÓRISMOS, in: Idea, hypotéza a otázka, ed. P. Rezek, Praha (OIKOYMENH) 1991, str. 51–53, Edice PomFil, sv. 1.
Popis
Přepis
+


Citace
Jan Patočka. Negativní platonismus. In: Jan Patočka - repository. [cit. November 28, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1054 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1054 .
Soubory
Skeny v PDF 1987-04.pdf

Document Viewer