Čas a věčnost u Karla Hynka Máchy
Citace
Jan Patočka. Čas a věčnost u Karla Hynka Máchy. In: Jan Patočka - repository. [cit. January 23, 2021].
Dostupné z https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1038 .
URI: https://archiv.janpatocka.cz/items/show/1038 .
Jazyk
cs
Datum vzniku
1985
Název
Čas a věčnost u Karla Hynka Máchy
Původní médium
Identifikátor
1985/4
Typ
Text
Publikováno
4.22, 2 s. Náčrt. — 2. otisk in: Umění a čas II (SS-5/UČ-II), Praha 2004, str. 207 n. (v. 2004/2). — Srv. 1967/1.
Popis
Přepis
+
Soubory