DÍLO
Byli pouze tři čeští filosofové světového významu, mimořádné
duchovní síly a čistoty: Jan Amos Komenský(1592-1670),
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) a Jan Patočka(1907-1977).


Roman Jakobson, 1977.

O projektu

Projekt byl finančně podpořen Strategií AV21.
Kontakt
O projektu

© AJP FLÚ AV ČR 2016. Součást projektu Strategie AV21. Grafická úprava SYMBOLISTI.cz