Přednášky a semináře Jana Patočky 1970-1975

Seminář nad Heideggerovým spisem Sein und Zeit

Audiozáznamy rozsáhlého cyklu neoficiálních seminářů s čtením a diskusí ke spisu Sein und Zeit Martina Heideggera, které pro úzký okruh posluchačů pořádal Jan Patočka ve svém bytě od  října 1973 až do prosince 1976 (tedy poté, co v roce 1972 skončilo jeho působení na filosofické fakultě UK nuceným penzionováním). V roce 1975 se heideggerovské semináře pravidelně střídaly se semináři věnovanými Husserlově Krisis, jejichž záznamy tvoří rovněž samostatný soubor v této fonotéce. - Patočkovy interpretační výklady vedly mj. v 80. letech tehdejší účastníky seminářů (Ivana Chvatíka, Jiřího Němce, Miroslava Petříčka, Pavla Koubu) k práci na českém překladu Heideggerova opus magnum: vycházel v té době ineditně, v samizdatových sešitech na pokračování. Knižně pak vyšlo Bytí a čas až v roce 1996, v nakladatelství Oikúmené.


1. seminář1:35:1313.11.1973
2. seminář, část 2.1:28:1222.11.1973
3. seminář, část 1.1:35:2013.12.1973
3. seminář, část 2.1:18:4113.12.1973
4. seminář, jen část1:41:2910.1.1974
5. seminář1:41:4717.1.1974
6. seminář, jen část1:41:3231.1.1974
6. seminář, 2 část par 13 strana 82-8437:4631.1.1974
7. seminář, 1 část par14 strana 851:01:048.2.1974
7. seminář, 2. část par 14 strana 85-871:38:108.2.1974
7. seminář, 3. část par14 strana 881:39:028.2.1974
8. seminář, 1. a 2. část par14 strana 88-921:38:2321.2.1974
9. seminář, 2. část strana 961:06:067.3.1974
9. seminář, 3. část strana 96-1001:06:007.3.1974
8. seminář, 2. část strana 92-951:06:0421.2.1974
8. seminář, dokončení24:2421.2.1974
9. seminář, 1. část strana 95-9641:207.3.1974
10. seminář, 3. část56:481974
9. seminář, dokončení17:567.3.1974
11. seminář, 1 část38:361974
10. seminář, 1. část strana 100-10156:401974
10. seminář, 2. část strana 101-10256:431974
11. seminář, 2.část1:34:061974
11. seminář, dokončení9:021974
12. seminar, 1 část par17 strana 102-1051:25:111974
12. seminář, 2 část strana 106-1091:15:371974
13. seminář, 1 část1:29:171974
13. seminář, 2 část1:33:501974
13. seminář, dokončení1:26:331974
14. seminář, 1. část (špatný zvuk)6:331974
14. seminář, 2. část (špatný zvuk)1:33:441974
14. seminář, 3. část dokončení1:27:271974
15. seminář, 2. část1:23:171974
15. seminář, 1. část1:22:491974
15. seminář, 4. část dokončení6:241974
16. seminář, 1. část1:16:451974
15. seminář, 3. část1:23:111974
17. seminář, 3. část dokončení35:211974
18. seminář, 1. část54:011974
17. seminář, 2. část1:29:331974
16. seminář, 3. část4:381974
17. seminář, 1. část1:24:451974
16. seminář, 2. část1:29:351974