Přednášky a semináře Jana Patočky 1970-1975

O filosofických problémech normality a psychopatologie

Záznam celé konference (16. 9. 1975, 21. 10. 1975,31. 10. 1975)

dr. Rezek - úvodní slovo
dr. Patočka - Revize vědy u Menarda Bosse, diskuze
dr. Němec - úvodní slovo, diskuze