Přednášky a semináře Jana Patočky 1970-1975

Kacířské eseje o filosofii dějin

Kacířské eseje o filosofii dějin jsou Patočkovo vrcholné dílo. Ústí sem všechno dosavadní filosofovo myšlení o dějinách. Shrnuje se tu i Patočkovo myšlení fenomenologické: jde o to učinit zjevným fenomén dějina zároveň - v závěrečné syntéze obou Patočkových učitelů, Husserla i Heideggera - zasadit do něj lidskou existenci v porozumění konkrétnímu životu ve společenství, ve světě, v dějinách.

     Soubor Kacířský esejů těsně navazuje na Patočkův přednáškový cyklus Platón a Platón a Evropa z roku 1973. Nestarší částí je 4. esej Evropa a evropské dědictví do konce 19. století, která byla v roce 1973 věnována k sedmdesátinám Boženě Komárkové. Text poprvé vyšel v samizdatové edici Petlice, organizované Ludvíkem Vaculíkem.

 

Kacířské eseje o filosofii dějin:

1. Pre-historické úvahy
2. Počátek dějin
3. Mají dějiny smysl?
4. Evropa a evropské dědictví do konce 19. století
5. Je technická civilizace úpadková, a proč?
6. Války 20. století a 20. století jako válka

 text Jan Vít