Přednášky a semináře Jana Patočky 1970-1975

Fenomenologie a strukturalismus

Přednášky z roku 1975/76. Kotouče byly nejasně popsány, mohlo dojít k prohození pořadí částí přednášek-diskuze.